Portal de transparència

Informació institucional Estructura organitzativa Informació econòmica Subvencions, ajudes i convenis

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Els membres del Consell Rector de FEVECTA ho són en representació de les cooperatives de les quals són socis. La pertinença a aquest òrgan rector no està retribuïda. Els consellers perceben exclusivament una dieta per les despeses de desplaçament derivades de l'assistència a les reunions que aquest òrgan celebra periòdicament.

 

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA