Saving Jobs Val

FEVECTA participa en el projecte europeu "Saving Jobs!", liderat per COCETA

La iniciativa busca ampliar les possibilitats de transferir empreses en crisi als seus treballadors com a cooperativa

El projecte europeu “Saving Jobs!” pretén ampliar les possibilitats de transferir empreses als treballadors, a través de les cooperatives de treball. També s'espera millorar la visibilitat dels beneficis del model cooperatiu.

Durant el projecte, que durarà fins al 2017, la idea és transferir el coneixement que es té a Espanya cap als socis europeus -el Regne Unit, Polònia i Dinamarca-, així com a autoritats locals a Europa, a través de la Xarxa Europea de Localitats per l'Economia Social (REVES, per les sigles en anglès), amb menys experiència en aquests temes.

Espanya té una llarga trajectòria en la transferència d'empreses als seus empleats. Des de la dècada dels 80, les empreses espanyoles han estat transferint empreses als seus treballadors, ja siga per crisi i fallides com per jubilació dels seus amos, i, malgrat això, encara queden obstacles per superar i s'han de millorar aspectes legislatius i de divulgació d'aquests processos.

Diferències entre països

En el marc d’aquest projecte se prepararà un ventall d'eines, tallers, seminaris i activitats ofertes pels experts de les organitzacions membre de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball (COCETA), coordinadora del projecte, cap als socis del projecte i els grups d'interès.

Per part d'Espanya participen les comunitats autònomes que més han treballat en l'àmbit de la transferència d'empreses: la Unió de Cooperatives de Treball Associat de la Regió de Múrcia (UCOMUR), l'Associació Navarresa d'Empreses Laborals (ANEL), la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTC) i la Federació Andalusa d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FAECTA).

En països com Polònia la sola paraula "cooperativa" està relacionada amb una història comunista, plena de corrupció i burocràcia. Tampoc són coneguts els beneficis de les cooperatives de treball en països com el Regne Unit o Dinamarca, encara que sí tenen en aquests països una forta cultura de treball col·lectiu. A Espanya, tot i que hi hagi una llarga experiència i que el moviment cooperatiu sigui forta, encara hi ha molts obstacles que superar. Es poden millorar aspectes legislatius i la difusió d'aquests processos entre les parts interessades.

REVES, l'organització europea d'economia social participant, que té seu a Brussel•les, portarà a terme una anàlisi profunda sobre les diferents situacions.

Altres reunions, tallers i seminaris, tindran lloc durant l'any de treball en cada un dels països membre; i els representants de cadascuna de les organitzacions visitaran exemples d'empreses reconvertides a Espanya. Al final de les activitats, hi haurà un seminari i acte de cloenda que tindrà lloc a Brussel•les.

Els beneficis de les cooperatives de treball

Les cooperatives de treball associat són un model que ajuda a millorar la vida de les persones i les seves comunitats. Estan basades en valors cooperatius com la democràcia, la solidaritat i la responsabilitat pròpia. En contrast amb les empreses tradicionals, els treballadors de les cooperatives participen en els seus beneficis, en les decisions de l'empresa i en l'organització, a través de pràctiques democràtiques. Els treballadors tenen la majoria dels vots en les assemblees.

El model ha provat ser una eina efectiva per a crear i mantenir ocupació sostenible, de qualitat; generant riquesa i millorant la vida de treballadors i de la comunitat on estan inserides.

Les cooperatives de treball han demostrat ser més resistents a les crisis que un altre tipus d'empreses. Els beneficis no són el seu objectiu principal, i per això poden ser flexibles a les turbulències del mercat. A més, els treballadors, que també són amos, estan més compromesos amb l'empresa que en treballs tradicionals i té un rang major de productivitat.