9é Congrés i Assemblea General Ordinària

Dimecres, 15 de juny de 2022

Veles e Vents de la Marina de València

PROGRAMA

 

9.30 h   Café de benvinguda i acreditacions.

10.00 h   Inauguració.

10.15 h   Conferència “Com la Web 3, els metaversos i NFT’s ens canviaran la manera de fer negocis”, a càrrec  de l’Innovation maker Jimmy Pons

11.00 h. Assemblea General Ordinària.

1r Presentació i aprovació, si és el cas, dels estats financers de la Federació:

  • Balanç de situació i Liquidació del pressupost del 2021.
  • Informe de Gestió del 2021.
  • Pla de Gestió i Pressupost 2022.

2n Nomenament d’auditors de comptes

3r Precs i Preguntes.

4t Aprovació de l'acta o ajornament si és el cas.

 

13.15 h   Dinar-Bufet

14.15 h   Inauguració 9é Congrés ‘Generació Coop’

14.45 h   Comissions de debat:

  1. Representació d’interessos: Model de relacions externes
  2. Governança, estructura econòmica i relació amb la comunitat cooperativa de FEVECTA
  3. Joventut i relleu generacional. Oportunitats de la digitalització i nous models cooperatius

16.00 h   Plenari i aprovació de les línies estratègiques

17.00 h   Cloenda

 

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA