Convenis

A través dels convenis que detallem tot seguit, FEVECTA ofereix a les seues cooperatives federades unes condicions més avantajoses en entitats financeres, viatges i altres serveis:

ENTITATS FINANCERES

Caixa popular

Caixa Popular i la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de  Treball Associat (FEVECTA) han signat un conveni de col·laboració pel qual posaran a disposició de les cooperatives de treball associat associades línies de suport financer en condicions avantatjoses per al teixit empresarial cooperatiu de treball associat.

Descargar documento

Grup Cajamar

FEVECTA i el Grup Cooperatiu Cajamar han subscrit un acord de col·laboració per oferir a les cooperatives de treball associades a la federació línies especials de crèdit, en condicions avantatjoses per a cobrir les necessitats de liquiditat per al desenvolupament de la seua activitat diària. L'acord inclou línies especials de finançament destinades a cobrir necessitats de circulant, ampliació del negoci, pagament d'impostos i compra de nous actius productius. Així mateix, inclou préstecs a l'empara del conveni de col·laboració signat amb el Fons Europeu d'Inversions (FEI), Línies ICO, leasing mobiliari i una assegurança multirisc que cobreix totes les contingències.

Descargar documento

Caixes Rurals - Banco Cooperativo Español

Banco Cooperativo Español, en nom de les seues Caixes Rurals associades, ha signat un conveni amb la Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES) que permetrà a les empreses d'aquest sector empresarial (també les associades a FEVECTA i la UCEV) tindre accés a condicions favorables de finançament: línies especials de finançament per a promoure la creació de noves empreses, la bestreta de subvencions públiques, internacionalització, circulant, materialització d'inversions en actiu fix i aportacions al capital de l'empresa. Per a més informació fes clic ací.

Descargar documento

 Fiare – Banca Ética

FEVECTA i Fiare - Banca popolare Ética han arribat a un acord per a posar a disposició de les cooperatives valencianes associades la possibilitat d’accedir a productes financers i d’estalvi en condicions atractives. 

Descargar documento

SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS

umivale

FEVECTA i umivale han signat un conveni de col·laboració per a millorar les condicions de prestació del treball en les cooperatives.

Dins el marc d'aquest conveni es troba l'organització conjunta d'esdeveniments i jornades destinades a donar difusió a temes relacionats amb la Seguretat Social, relacions laborals i altres d'interès comú, que ajuden a les cooperatives de treball a optimitzar la gestió de les condicions de la prestació del treball tant dels seus socis com dels seus treballadors.

Descargar documento

Unión de Mutuas

FEVECTA i Unión de Mutuas han signat un conveni de col·laboració per a realitzar actuacions tendents a millorar la cura de la salut en el treball i la prevenció de riscos laborals en les cooperatives valencianes de treball.

En el marc d'aquest acord es preveu organitzar xerrades, conferències, cursos i jornades amb caràcter formatiu i informatiu dirigits a tot el col·lectiu de persones sòcies i treballadores de les cooperatives federades a FEVECTA a fi d'orientar, i informar en el coneixement de la normativa i de les activitats que han d'observar en matèria de Seguretat Social, laboral i de prevenció de riscos laborals, l'adopció de mesures preventives, així com de tots els requisits que marca la llei pel que fa a la gestió de la incapacitat temporal del treball derivada l'accident de treball i malaltia professional.

Descargar documento

ALTRES

Runbiker Coop V

FEVECTA i Runbiker Coop V han signat un conveni de col·laboració l'objecte del qual és oferir a les empreses federades a FEVECTA els seus serveis de gestió integral i organització de serveis, projectes i esdeveniments esportius, així com serveis de coaching i formació relacionats amb l'esport i la salut en general.

 

Descargar documento

Condicions Especials Associats

Aquests convenis ofereixen a les cooperatives associades a FEVECTA unes condicions més avantatjoses en entitats financeres i altres serveis.