Política de qualitat

La direcció de FEVECTA estableix com a política de qualitat per a les activitats de Formació per a l'Ocupació Presencial i Telemàtica:

 • Implantar i mantindre un Sistema de Gestió de Qualitat eficaç, dinàmic i susceptible de millora contínua, que permeta satisfer les expectatives de les cooperatives i altres parts interessades i complisca amb les especificacions, contractes i legislació aplicable a la nostra activitat.
 • Identificar els riscos i oportunitats que són necessaris abordar per assolir els resultats previstos, augmentar els efectes desitjables i previndre o reduir efectes no desitjats i aconseguir la millora.
 • El Sistema de Gestió de la Qualitat de FEVECTA es fonamenta en la prevenció de les no conformitats com a mitjà eficaç i econòmic per prestar a les nostres cooperatives federades serveis de formació de qualitat. Per tant, tot el personal de FEVECTA té llibertat i responsabilitat de posar en coneixement de la Direcció qualsevol situació que pose en perill el correcte funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • El compromís de difondre i assegurar l'enteniment d'aquesta Política de Qualitat a tots els nivells de l'organització, revisant la seua adequació. Igualment, aquesta política serà revisada anualment per la seua contínua adequació a les necessitats de les cooperatives i les pròpies internes.
 • El compromís per aconseguir la participació del personal per tal d'establir fórmules que ens duguen a una millora contínua en la realització de les nostres activitats.
 • Prestar especial atenció a la formació i desenvolupament professional del personal en els propers anys, per tal d'adaptar les qualificacions del personal als canvis en FEVECTA.
 • El compromís per posar en pràctica estratègies orientades a enfortir l'esperit d'equip del personal tècnic de FEVECTA i la seua motivació.
 • El compromís per redefinir els canals de comunicació interna de la Federació per millorar el flux d'informació rellevant.
 • El compromís per a la promoció de la formació contínua de persones emprenedores, sòcies i treballadores de cooperatives.

Aquests compromisos són el marc de referència per establir els objectius de la qualitat que es revisen anualment. Els objectius i accions conseqüents per a la seua consecució seran difosos a totes les persones involucrades en la federació.

 

La Direcció

19 gener 2019

 

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA