Serveis a cooperatives

Entre els avantatges d'estar associat a FEVECTA es troba la possibilitat d'accedir a un ampli ventall de serveis especialitzats avalats per 25 anys d'experiència:

Assessorament jurídic i econòmic

 • Assessorament econòmic, jurídic, laboral, fiscal i financer sobre tots els aspectes específics de la legislació cooperativa per a les empreses i les persones que els assessoren.
 • Lletrat assessor.
 • Assessorament en la constitució de consorcis o estructures empresarials de segon grau.

Serveis cooperatius

 • Informació de subvencions.
 • Realització de tràmits registrals.
 • Adaptació i modificació d'estatuts socials a les necessitats i legislació cooperativa.
 • Assessorament/disseny del Reglament de Règim Intern a la mida de cada cooperativa.

Formació

 • Disseny i Programació d'accions formatives orientades a la potenciació de les habilitats, capacitats i competències dels socis i treballadors de les cooperatives, a nivell directiu, societari, empresarial i sectorial.
 • Elaboració de materials formatius en aspectes relacionats amb la gestió empresarial cooperativa.
 • Formació específica per a assessors en matèria cooperativa.
 • Cursos a distància en idiomes, TIC i prevenció de riscos laborals.
 • Organització de jornades, seminaris i conferències sobre temes d'actualitat per a les cooperatives.
 • Assessorament en la gestió de crèdits de formació contínua de les cooperatives i organització de cursos.
 • Lloguer d'aules per a la realització d'activitats formatives.

Informació

 • Butlletí digital de notícies amb informació d'actualitat, ajudes i subvencions, resolució de dubtes freqüents, cursos i jornades.
 • Servei d'alerta via e-mail amb l'última hora sobre legislació, ajudes, cursos, reunions sectorials, etc.
 • Circulars informatives.

Desenvolupament empresarial

 • Foment de la cooperació empresarial i exercici d'activitats sectorials.
 • Desenvolupament de projectes finançats per IMPIVA, FSE o la Generalitat per a afavorir aspectes diversos de l'activitat empresarial (internacionalització, gestió, RSE, competitivitat...).
 • Impuls i coordinació de consells territorials i sectorials.
 • Convenis i acords comercials amb institucions i empreses amb l'objectiu de millorar la nostra prestació de serveis.
 • Suport a la creació de cooperatives
 • Atenció a grups d'emprenedors:
 • Xarrades informatives sobre què és una cooperativa.
 • Assessorament sobre el funcionament empresarial i social.
 • Constitució legal de noves cooperatives.
 • Informació d'ajudes i subvencions.
 • Edició i publicació de materials de divulgació.

Altres serveis

A més dels serveis que les cooperatives reben de manera gratuïta per estar associades a la Federació, FEVECTA pot oferir serveis addicionals:

 • Tramitació de subvencions.
 • Servei de constitució.
 • Modificacions estatutàries.
 • Reactivacions i altres modificacions.
 • Procediments d'arbitratge.
 • Dissolucions i transformacions.
 • Assistència jurídica en Assemblees i Consells rectors.
 • Liquidació i baixa de socis.
 • Recursos de reposició i d'alçada.
 • Presentació de certificats Davant del Registre.
 • Diligenciació i presentació de llibres.

Federa't

Federa't

En l'últim any FEVECTA va resoldre a les seues cooperatives 1.103 consultes referides a temes jurídics, societaris, econòmics, comptables, de formació, etc.

FEVECTA realitza anualment més De mig centenar de tràmits: modificacions estatutàries, adaptacions, reactivacions, diligenciació de llibres socials, Tramitació de subvencions i comptes anuals.

FEVECTA va gestionar més de 4.600 hores de formació contínua en l'últim exercici per a un total de 2.000 alumnes, entre socis i treballadors de cooperatives.

El 75% dels cursos es realitza en les seus de les pròpies cooperatives, amb horari, programes, calendari i professorat a la mesura de les seues necessitats.

Més d'un miler de persones van passar l'últim any pel servei d'atenció a persones emprenedores de FEVECTA a la cerca d'informació i assessorament per a posar en marxa el seu projecte d'empresa.