Quadern Pla Comptable per a Cooperatives

Una guia de consulta en versió paper i digital per facilitar el treball de les cooperatives i dels professionals que les assessoren

Aquest quadernet, en versió paper i digital, pretén ser un recurs de consulta o una eina de treball útil, principalment per als comptables i assessories, en la pràctica comptable cooperativa.

Amb un format còmode, manejable i atractiu, el quadern s'estructura en 5 parts clarament diferenciades:

  • Quadre de comptes: diferenciant els comptes de les Normes Comptables Cooperatives de les del PGC de Pimes
  • Balanç de situació
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Estat de canvis de patrimoni net
  • Estat de fluxos d'efectiu

Per descarregar la versió digital fes clic ACÍ

 

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA