Logo FEVECTA

Política de Qualitat i Seguretat

FEVECTA > Serveis > Formació

formas

La Direcció de FEVECTA estableix la present Política de Qualitat i de Seguretat per a l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació, presencial i telemàtica, els principals pilars de la qual fonamentals i compromisos respecte al Sistema de Gestió implantat en l'organització són els següents:

 • En virtut de la present Política, la Direcció de FEVECTA es compromet a complir els requisits aplicables al sistema de seguretat de la informació.
   
 • Implantar i mantindre un Sistema de Gestió eficaç, dinàmic i susceptible de millora contínua, que permeta satisfer les expectatives de les cooperatives i altres parts interessades, garantisca en tot moment la seguretat de la informació i complisca amb les especificacions, contractes i legislació aplicable a la nostra activitat.
   
 • Aconseguir en tota fase de gestió d'informació la consecució dels següents objectius en matèria de seguretat de la informació:
   
  • Garantir la confidencialitat de la informació recaptada per a proporcionar el servei de formació professional.
  • Mantindre el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals d'alumnes, docents, proveïdors i personal intern de l'organització, sota el principi de responsabilitat proactiva que correspon a FEVECTA com a Responsable del Tractament.
  • Garantir la disponibilitat de la informació i la continuïtat del servei.
  • Mantindre la integritat de la informació.
  • Aplicar les mesures tècniques i organitzatives que resulten procedents sobre la base de l'enfocament del risc.
    
 • Identificar els riscos i oportunitats que són necessaris abordar per a aconseguir els resultats previstos, augmentar els efectes desitjables i previndre o reduir efectes no desitjats i aconseguir la millora.
   
 • El Sistema de Gestió de FEVECTA es fonamenta en la prevenció de les no conformitats com mig eficaç i econòmic per a prestar a les nostres cooperatives federades, serveis de formació de qualitat. Per consegüent, tot el personal de FEVECTA té llibertat i responsabilitat de posar en coneixement de la Direcció qualsevol situació que pose en perill el correcte funcionament del Sistema de Gestió.
   
 • El compromís de difondre i assegurar l'enteniment d'aquesta Política de Qualitat i de Seguretat a tots els nivells de l'organització, revisant la seua adequació. Igualment, aquesta política serà revisada anualment per a la seua contínua adequació a les necessitats de les cooperatives i les pròpies internes i per a assegurar en tot moment que el seu contingut siga adequat al propòsit de l'organització.
   
 • El compromís per a aconseguir la participació del personal amb la finalitat d'establir fórmules que ens porten a una millora contínua en la realització de les nostres activitats.
   
 • Prestar especial atenció a la formació i desenvolupament professional del personal en els pròxims anys, amb la finalitat d'adaptar les qualificacions del personal als canvis en FEVECTA.
   
 • El compromís per a posar en pràctica estratègies orientades a enfortir l'esperit d'equip del personal tècnic de FEVECTA i la seua motivació.
   
 • El compromís per a redefinir els canals de comunicació interna de la Federació per a millorar el flux d'informació rellevant.
   
 • El compromís per a la promoció de la formació contínua de persones emprenedores, sòcies i treballadores de cooperatives.

Aquests compromisos són el marc de referència per a establir els objectius de la qualitat que es revisen anualment. Els objectius i accions conseqüents per a la seua consecució seran difosos a totes les persones involucrades en la federació. La pròpia política estarà disponible com a informació documentada perquè puga ser consultada i es comunicarà així mateix dins de l'organització.

 

La Direcció
8 juny 2020

ISOI 27001:2013

 

ISO 9001:2015

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo