Logo FEVECTA
formas

Kit digital: noves mesures per a estimular la modernització i adopció de solucions digitals en l'àmbit empresarial

Les convocatòries estan obertes

Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, l'objectiu del qual és subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

A través de l'Orde TDF/435/2024, de 9 de maig, s'han ampliat les ajudes del programa 'kit digital' perquè puguen accedir mitjanes empreses de fins a 250 treballadors:

Orden TDF/435/2024, de 9 de mayo, por la que se modifica la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

Actualment, és necessària una nova modificació en el seu articulat, motivats per la inclusió de les mitjanes empreses com a nous beneficiaris d'aquestes subvencions públiques. Aquesta mesura té com a propòsit estimular la modernització i adopció de solucions digitals en l'àmbit empresarial, amb la finalitat de potenciar l'eficiència en l'acompliment de les seues operacions econòmiques.

El programa beneficia a aquelles empreses, situades en territori nacional, que busquen digitalitzar-se i que consten d'un nombre d'empleats comprés entre 0 i menys de 50, entre altres requisits.

Quantia
El pressupost destinat a aquesta mesura és de 3.067 milions de €.

Convocatòries obertes
Accedeix ací a totes les Convocatòries del Kit Digital
 

Kit digital: noves mesures per a estimular la modernització i adopció de solucions digitals en l'àmbit empresarial
FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo