Logo FEVECTA
formas

“Kit Consulting”, un programa amb 300 milions en ajudes per a digitalitzar pimes

El termini per a presentar la sol·licitud comença a mitjans de juny

L'objectiu del Govern és impulsar els processos de transformació digital a través d'ajudes a pimes d'entre 10 i 250 empleats perquè puguen contractar serveis d'assessorament orientats a la modernització.

El programa Kit Consulting serà gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, i els 300 milions d'euros amb els quals està dotada esta iniciativa provindran dels fons NextGeneration EU. Estimen atorgar estes subvencions a 15.000 empreses, que podran sol•licitar la prestació a mitjans de juny.

Quantia
La dotació pressupostària que es destinarà a este programa és de 300 milions d'euros de fons europeus. S'estima que s'atorgaran estes subvencions a 15.000 empreses, que podran sol•licitar la prestació a mitjans de juny.

La quantitat de l'ajuda que podrà rebre cada pime dependrà del nombre d'empleats que tinga i es materialitzarà en un 'bo d'assessorament digital' de 12.000, 18.000 o 24.000 euros.

En concret, l'ajuda per a les pimes d'entre 10 i menys de 50 empleats serà de 12.000 euros; per a empreses d'entre 50 i menys de 100 treballadors ascendeix a 18.000 euros; i per a companyies d'entre 100 i menys de 250 efectius serà de 24.000 euros.

Més informació
https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/11/pdfs/BOE-A-2024-9524.pdf

“Kit Consulting”, un programa amb 300 milions en ajudes per a digitalitzar pimes
FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo